Monday, November 19, 2012     thru     Sunday, November 25, 2012

Stats:
Tracks & Series12
Excluded:   ()
Total Runs:13,422
Elimination Runs:5,688
Odds:
Perfect Runs:0none    
Closest Races (less than 1 inch):51,137  to 1
Perfect Dials:7180  to 1
Perfect Lights:45126  to 1


Perfect Runs (0 / 5,688)
Date Time Track Class Round Number Name Dial R/T E.T.


Closest Races - less than 1 inch (5)
Date Time Track Class Round Name (Number) (Number) Name # in. # sec.
2012/11/24 16:13:07 LVM PRO E4 CW Hoefer (739) vs (741J) Jon Irving Jr. 0.1707 0.0001
2012/11/23 16:37:09 LVM PRO E7 Mark Whynaught (E737) vs (553T) Todd Morse 0.2192 0.0001
2012/11/24 11:26:24 LVM SUPER PRO E1 B Baldwin (7093) vs (7048) Don Toia 0.8869 0.0003
2012/11/25 09:37:29 LVM SUPER PRO E1 Michael Kelly (700K) vs (789X) Chris Doughty 0.9427 0.0004
2012/11/25 15:06:54 PBI NO BOX E1 HARRY DIXON (292D) vs (0X03) GEORGIA DOBBS 0.9786 0.0005


Perfect Dials (71 / 5,688)
Date Time Track Class Round Number Name Dial R/T E.T.
2012/11/21 14:05:44 LVM GEZZER GAMBLER E1 X504 5.76 0.0070 5.7600
2012/11/21 14:06:13 LVM GEZZER GAMBLER E1 L643 8.30 0.0180 8.3000
2012/11/21 14:54:23 LVM GEZZER GAMBLER E2 X504 5.76 0.0420 5.7600
2012/11/21 14:58:44 LVM GEZZER GAMBLER E2 72 6.86 0.0220 6.8600
2012/11/21 16:42:26 LVM GEZZER GAMBLER E4 Z532 6.98 0.0290 6.9800
2012/11/22 08:32:15 LVM SUPER PRO RFT$ E1 7209 Chad Webber 8.25 -0.0040 8.2500
2012/11/22 09:59:08 LVM PRO E1 777R Brett Olson 10.27 0.0460 10.2700
2012/11/22 11:13:44 LVM SUPER PRO E1 7833 Dave Meziere 7.92 0.0220 7.9200
2012/11/22 12:31:39 LVM SUPER PRO E2 7580 Mark LaLonde 8.04 0.0130 8.0400
2012/11/22 12:44:25 LVM SUPER PRO E2 7271 Shane Thompson 7.99 0.0320 7.9900
2012/11/22 13:31:06 LVM SUPER PRO E3 71 Paul Snell 6.88 0.0190 6.8800
2012/11/22 13:59:45 LVM SUPER PRO E4 7032 Daniel Henderson 7.74 0.0130 7.7400
2012/11/23 07:53:59 LVM SUPER PRO RFT$ E1 4360 Dave Dean 9.23 0.0170 9.2300
2012/11/23 10:28:46 LVM SUPER PRO E1 5684 Cody 'Flash' Perkins 8.23 0.0120 8.2300
2012/11/23 11:54:20 LVM SUPER PRO E2 767 Justin Taylor 8.95 0.0100 8.9500
2012/11/23 11:59:46 LVM SUPER PRO E2 7853 David Ficucell 8.18 0.0430 8.1800
2012/11/23 13:41:50 LVM PRO E3 741J Jon Irving Jr. 13.39 0.0300 13.3900
2012/11/23 13:50:19 LVM SUPER PRO E3 7X39 Brad Hawk 10.66 0.0120 10.6600
2012/11/23 14:15:02 LVM SUPER PRO E3 6860 Mike Goad 8.91 0.0070 8.9100
2012/11/23 14:36:34 LVM PRO E4 C761 Brett Bell 10.33 0.0680 10.3300
2012/11/23 15:17:22 LVM SUPER PRO E4 7520 Butch Warner 8.47 0.0380 8.4700
2012/11/23 16:19:18 LVM DIE CAST HOT RODS E1 7998 Dustin Lee 11.77 0.0620 11.7700
2012/11/23 20:56:15 SCR $MOTORCYCLE$ E1 4998 JASON GUNNELLS 9.05 0.0870 9.0500
2012/11/23 22:07:44 NPR GAMBLERS E2 695N YVETTE LEE 11.34 -0.0180 11.3400
2012/11/24 09:35:09 LVM SUPER PRO RFT$ E1 787 Zach Meziere 7.51 0.0260 7.5100
2012/11/24 09:40:31 LVM SUPER PRO RFT$ E1 6881 Bill Heard 9.57 -0.0130 9.5700
2012/11/24 10:13:32 LVM THE GAMBLER E1 5183 Larry Richardson 4.92 0.0170 4.9200
2012/11/24 10:21:22 LVM THE GAMBLER E1 C209 Greg Palmer 6.79 0.0080 6.7900
2012/11/24 10:52:47 LVM PRO E1 J653 Ross Walker 10.36 0.0430 10.3600
2012/11/24 11:57:41 LVM SUPER PRO E1 634 Dan Lafferty 7.31 0.0150 7.3100
2012/11/24 12:43:11 LVM THE GAMBLER E2 C209 Greg Palmer 6.81 0.0250 6.8100
2012/11/24 14:35:27 NPR BOX E1 4Z28 KENNY PRVITT 9.61 0.1990 9.6100
2012/11/24 14:48:56 LVM THE GAMBLER E3 7271 Shane Thompson 5.09 0.0070 5.0900
2012/11/24 15:07:49 LVM PRO E3 765H Kelly Hess 9.01 0.0590 9.0100
2012/11/24 15:16:07 LVM PRO E3 B787 Mike Benefico 12.66 0.0020 12.6600
2012/11/24 15:21:25 LVM SUPER PRO E3 755M Mark Miyashiro 8.86 0.0130 8.8600
2012/11/24 15:29:06 LVM SUPER PRO E3 6659 Katie Harkema 7.85 0.3510 7.8500
2012/11/24 15:42:48 LVM SUPER PRO E3 7023 Chuck Babcock 7.93 0.0090 7.9300
2012/11/24 15:56:02 NPR NO BOX E3 L406 LANCE ADAMS 10.32 0.1440 10.3200
2012/11/24 17:22:24 NPR MOTORCYCLE E5 429 Dean LeBlanc 9.07 0.0430 9.0700
2012/11/24 17:55:28 LVM SUPER PRO E7 7093 B Baldwin 9.07 0.0400 9.0700
2012/11/24 18:59:20 PBI BOX E2 2037 Jerry LoBiondo 10.81 0.0240 10.8100
2012/11/24 19:05:11 WBA SUPER GAS E1 1 SIMON ISHERWOOD 9.90 0.0140 9.9000
2012/11/24 19:17:28 PBI BOX E2 RX84 RANDY WEBER 7.64 0.0320 7.6400
2012/11/24 20:02:56 WBA JUNIOR DRAGSTER E2 1005 DYLAN LEO 8.08 0.0510 8.0800
2012/11/25 08:08:52 LVM SUPER PRO RFT$ E1 A768 Greg Hicks 4.97 0.0110 4.9700
2012/11/25 08:11:08 LVM SUPER PRO RFT$ E1 X504 Tony Carestia 5.72 0.0270 5.7200
2012/11/25 08:20:49 LVM SUPER PRO RFT$ E1 E646 Dave Edwards 5.77 0.0700 5.7700
2012/11/25 08:58:19 LVM PRO RFT$ E1 741 John Irving 8.55 0.0050 8.5500
2012/11/25 09:37:29 LVM SUPER PRO E1 700K Michael Kelly 5.19 0.0210 5.1900
2012/11/25 09:49:13 LVM SUPER PRO E1 6015 Randy Beck 4.92 0.0070 4.9200
2012/11/25 09:51:55 LVM SUPER PRO E1 712J Scott Stauth 4.83 0.0280 4.8300
2012/11/25 10:08:39 LVM SUPER PRO E1 6767 Richard Bales 5.13 0.0040 5.1300
2012/11/25 10:20:46 LVM PRO E1 R729 Robbie Grangrade 7.34 0.0780 7.3400
2012/11/25 11:04:44 LVM THE LOW GAMBLER E2 E646 Dave Edwards 5.79 -0.0560 5.7900
2012/11/25 11:19:58 LVM SUPER PRO E2 7682 Doug Schneider 6.52 0.0080 6.5200
2012/11/25 11:27:58 LVM SUPER PRO E2 708M Martin Corella 4.75 -0.0020 4.7500
2012/11/25 11:59:09 LVM PRO E2 7239 Marvin Roles 6.55 0.0390 6.5500
2012/11/25 12:20:34 LVM PRO E2 F768 6.45 0.0170 6.4500
2012/11/25 13:09:45 LVM SUPER PRO E3 A768 Greg Hicks 4.99 0.0080 4.9900
2012/11/25 13:14:39 LVM SUPER PRO E3 7891 Phil Doughty 5.09 0.0140 5.0900
2012/11/25 13:38:26 LVM PRO E3 V590 Ernest Raile (Raily) 6.54 0.0010 6.5400
2012/11/25 13:51:50 INF PRO ET E1 756R Quintor Pittillo 9.39 0.0190 9.3900
2012/11/25 13:57:31 LVM SUPER PRO E4 7520A Butch Warner 5.15 -0.0080 5.1500
2012/11/25 15:13:37 INF TROPHY E1 93 Jerrod Williams 15.78 0.0100 15.7800
2012/11/25 15:44:13 PBI SUPER STREET E2 2690 SAL DAMICO 10.90 -0.0060 10.9000
2012/11/25 15:48:38 INF SUPER PRO ET E2 J749 Mike Eling 11.65 0.0080 11.6500
2012/11/25 16:33:20 PBI BOX E2 3X73 SONNY FREELAND 10.90 0.0090 10.9000
2012/11/25 16:47:59 LVM SUPER PRO E8 706H Mark Simonian 6.09 0.0080 6.0900
2012/11/25 18:40:24 PBI BOX E4 2068 RICHARD BESWICK 8.59 0.0390 8.5900
2012/11/25 19:33:30 PBI JR 8-12 E5 2005 KEN WOOD 8.90 0.0970 8.9000


Perfect Lights (45 / 5,688)
Date Time Track Class Round Number Name Dial R/T E.T.
2012/11/21 15:36:51 LVM GEZZER GAMBLER E3 650 6.19 0.0000 6.2030
2012/11/22 08:43:53 LVM SUPER PRO RFT$ E1 701T Justin Renoll 10.90 0.0000 10.9030
2012/11/22 08:50:31 LVM SUPER PRO RFT$ E1 5842 Gary Pfeiff 8.00 0.0000 8.0210
2012/11/22 09:34:06 LVM PRO E1 A746 Tony Anderson 10.77 0.0000 10.9520
2012/11/22 09:47:59 LVM PRO E1 K747 Tim Keillor 10.12 0.0000 10.0840
2012/11/22 10:50:11 LVM SUPER PRO E1 755M Mark Miyashiro 8.92 0.0000 8.8870
2012/11/22 10:59:55 LVM SUPER PRO E1 7739 Gabrielle Silva 7.98 0.0000 7.8760
2012/11/22 12:19:38 LVM SUPER PRO E2 5842 Gary Pfeiff 8.04 0.0000 8.0300
2012/11/22 12:22:21 LVM SUPER PRO E2 7344 Eddie Fischle 7.35 0.0000 7.3550
2012/11/22 13:52:59 LVM PRO E4 M723 Melissa Wright 10.59 0.0000 10.6320
2012/11/22 14:00:58 LVM SUPER PRO E4 795D Beckey Phlegar 7.95 0.0000 7.9460
2012/11/23 08:02:25 LVM SUPER PRO RFT$ E1 6125 Gordon Baxter 7.96 0.0000 7.9070
2012/11/23 08:33:14 LVM SUPER PRO RFT$ E1 709K Ken Bolle JR. 7.83 0.0000 7.8370
2012/11/23 08:54:44 LVM SPORTSMAN E1 4268 Steve Winters 13.25 0.0000 13.1240
2012/11/23 10:15:24 LVM SUPER PRO E1 5993 Josh Herman 7.30 0.0000 7.3140
2012/11/23 11:12:06 LVM PRO E2 A753 Mark Meier 12.20 0.0000 12.1620
2012/11/23 12:14:06 LVM SUPER PRO E2 E646 Dave Edwards 8.97 0.0000 8.9470
2012/11/23 16:37:09 LVM PRO E7 553T Todd Morse 10.11 0.0000 10.1310
2012/11/23 20:05:27 NPR NO BOX E1 4868 COTY KERN 10.37 0.0000 10.3910
2012/11/23 21:41:04 SCR TRUCKS E2 2 SKIP BROUSSARD 11.58 0.0000 11.5760
2012/11/24 09:11:16 LVM SUPER PRO RFT$ E1 6860 Mike Goad 8.83 0.0000 8.8790
2012/11/24 11:14:57 LVM SUPER PRO E1 650 Al Chinn 9.76 0.0000 9.7820
2012/11/24 11:27:07 LVM SUPER PRO E1 789X Chris Doughty 9.14 0.0000 9.1250
2012/11/24 11:45:22 LVM SUPER PRO E1 7X39 10.64 0.0000 10.6790
2012/11/24 11:47:28 LVM SUPER PRO E1 7739 Gabrielle Silva 8.06 0.0000 8.1320
2012/11/24 12:47:58 LVM THE GAMBLER E2 783B Larry Spitali 4.97 0.0000 4.9720
2012/11/24 14:25:07 LVM SUPER PRO E2 P532 Clinton Pfeiff 9.00 0.0000 9.0100
2012/11/24 16:15:04 NPR STREET E3 202N PATRICIA MATHERNE 11.54 0.0000 11.5460
2012/11/24 16:22:22 LVM PRO E4 T701 Eric Mageary 11.10 0.0000 11.1240
2012/11/24 16:32:54 PBI BOX E1 FX23 A.J. Issman 10.93 0.0000 10.8740
2012/11/24 16:59:01 PBI BOX E1 2307 John Hudson 10.90 0.0000 10.8640
2012/11/24 18:22:27 WBA MODIFIED E1 3860 PAUL BRUSH 8.16 0.0000 8.3930
2012/11/24 18:30:07 WBA MODIFIED E1 85 KELLY CORBETT 7.49 0.0000 7.4720
2012/11/24 19:56:59 PBI ORIG Q16 E2 2059 MARK BROWN 6.87 0.0000 6.8860
2012/11/24 20:01:36 PBI ORIG Q16 E2 296 MATT BUCK 6.85 0.0000 6.8520
2012/11/24 21:09:42 WBA JUNIOR DRAGSTER E3 1270 EMILY MULLINS 8.99 0.0000 8.9950
2012/11/25 08:33:27 LVM SUPER PRO RFT$ E1 5684 Cody 'Flash' Perkins 5.23 0.0000 5.2410
2012/11/25 11:29:54 LVM SUPER PRO E2 7276 Elden Lacer 4.93 0.0000 4.9650
2012/11/25 12:54:34 LVM SUPER PRO E3 6659 Katie Harkema 5.01 0.0000 5.0030
2012/11/25 13:30:53 LVM PRO E3 7179 Justin Spencer 6.23 0.0000 6.2550
2012/11/25 13:36:39 LVM PRO E3 B743 Larry Pittenger 6.74 0.0000 6.9100
2012/11/25 14:48:30 PBI BOX E1 2315 MIKE O'BRIEN 8.65 0.0000 8.9190
2012/11/25 14:54:38 PBI BOX E1 3 ALAN GLATT 7.17 0.0000 7.2050
2012/11/25 16:06:37 LVM SUPER PRO E6 7813 Chuck Hawk 4.83 0.0000 4.8470
2012/11/25 17:29:16 PBI SUPER STREET E3 3X73 SONNY FREELAND 10.90 0.0000 10.9340